Wynikiem ciągłego poszukiwania nowego i lepszego materiału Buckfast, jest ostatni import matek pszczelich Buckfast z Niemiec, opartych na pszczole sycylijskiej. Buckfast Vulcan, bo tak została nazwana linia, są to pszczoły charakteryzujące się bardzo wysoką higienicznością, wysoką odpornością na dręcza pszczelego, czyli warrozę (mają wysoki współczynnik VSH). Zauważyłem, że matki pszczele są bardzo plenne, jak również bardzo żywotne, witalne i nie mają w sezonie przerw w czerwieniu. Robotnice odsklepiają zarażone warrozą larwy pszczele. Kolejne pokolenia matek pszczelich po tym materiale są jednorodne i jasnożółte. Wstępnie też można było określić miodność, która jest wysoka, ale nie tak jak w przypadku linii Buckfast Meda czy Buckfast Kaukaski.
Matki pszczele Buckfast Vulcan tworzą bardzo duże kolonie pszczele, pszczoły są bardzo energiczne i żywotne. Zapraszam do zakupu matek pszczelich w 2022 roku.

Categories:

Tags:

Comments are closed