Pszczoły to moja pasja

Moje zainteresowania koncentrują się na pszczołach. Zwierzęta te są niesamowicie pożyteczne, zorganizowane i inteligentne. Chociaż są małe i w codziennym życiu prawie niezauważalne. Dlatego pracowitości możemy się uczyć od nich my, ludzie. Stąd pszczoły tak bardzo mnie intrygują od pewnego czasu.

Dzielę się wiedzą

W mojej pracy koncentruję się na zdobywaniu różnych ras, linii i gatunków pszczoły miodnej.

Chciałbym się z Państwem podzielić moją wiedzą, a także zdobyczami.

Zrobiłem wstępną selekcję wśród interesujących mnie cech użytkowych ( miodność, łagodność, odporność na choroby) i na dzisiaj wytypowałem do sprzedaży kilka linii matek pszczelich.

Skąd mam matki pszczele?

Matki reprodukcyjne wytypowane do hodowli z nich matek użytkowych pochodzą od wybitnych selekcjonerów z całej Europy. Podstawową pszczołą na mojej pasiece jest pszczoła Buckfast.

Bardzo ważną zdobyczą jest też czysta pszczoła zwana „Russian Bee” czyli Primorska. W 2020 roku też powiększyłem swoją kolekcję matek pszczelich reprodukcyjnych o matki pszczele kaukaskie Apis mellifera caucasica, a też o matki pszczele kraińskie. Posiadam też leśną pasiekę z pszczołą środkowoeuropejską Apis mellifera mellifera.

Prace hodowlane

Od dłuższego czasu prowadzę prace hodowlane na pszczole Buckfast. Większość lini Buckfast to moje linie, zarejestrowane w Europejskim Stowarzyszeniu Buckfast. Prace hodowlane oparte są na grupach testowych i selekcji na cechy użytkowe oraz odporność na roztocza Varroa i inne pszczele dolegliwości.

Pasieka pawluk.net.pl współpracuje z Instytutem Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Trutowisko Buckfast

Od 3 lat przy pracach hodowlanych korzystamy z trutowisk Buckfast GDEB.

Prowadzę też swoje trutowisko – punkt unasienniania matek z izolacją 7 km.

Od 2022 roku mam zamiar udostępniać je komercyjnie.

Mój kanał YouTube

Pszczelarz wielokrotnie musi bawić się w chemika, farmaceutę, alchemika.

Podstawowym problemem początkujących pszczelarzy jest brak finansów na zakup uli.

Pochodzenie matek pszczelich

Instrumentalna inseminacja matek pszczelich

Pasieka pawluk.net.pl w swoich pracach selekcyjnych też wspomaga się sztucznym unasiennianiem matek pszczelich. Zarówno inseminujemy matki do własnego użytku jak i na sprzedaż. Po za klasyczną inseminacją inseminujemy też matki 1 trutniem. Prowadzimy też doświadczenia związane z przechowywaniem nasienia trutni.

Charakterystyka matek pszczelich

• bardzo dobra miodność;

• zrównoważony rozwój rodziny pszczelej;

• dobra zimowla pszczół;

• dobre wyszukiwanie pożytków pszczelich;

• VSH, Vr, AGT w zależności od linii;

• niektóre linie są ponadprzeciętnie odporne na nosemozę i działalność pasożyta Varroa;

• znikoma rojliwością;

Odpowiednio dobrane matki pszczele do terenu, na którym działa pasieka, stanowią podstawę sukcesu, każdemu klientowi doradzę w doborze matek pszczelich.


Moi Klienci

Zapraszam do zapoznania się z moją stroną, do odwiedzania jej oraz do kontaktu ze mną. Proponuję także, aby zapoznać się z ofertą na matki pszczele w 2022 r. i do składania zamówień.  


Przypomnę, że matki pszczele z mojej pasieki wysyłane są nie tylko na teren Polski. Moją pracę hodowlaną docenili też klienci z wielu miejsc na świecie.


Matki z trutowisk

Matki pszczele z mojej pasieki wywożę na trutowiska do Niemiec oraz Austrii. Stronami ojcowskimi na tych trutowiskach są pszczoły Buckfast oraz na innych trutowiskach krainki AGT.

Pragnę dodać, że pasieka jest pod kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach.

W roku 2022 dostępne są matki pszczele Buckfast, Krainka, Apis mellifera mellifera, Elgon, Primorska, Sahariensis, Meda, Anatolica, Iberiensis.


MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

+48 694 800 220

Zamówienia i rezerwacje matek pszczelich