Najwięcej miodu zbiera pszczoła Buckfast Meda. Jestem w stanie stwierdzić to po kilku latach pracy nad […]
Wynikiem ciągłego poszukiwania nowego i lepszego materiału Buckfast, jest ostatni import matek pszczelich Buckfast z Niemiec, […]