Tegoroczne prace hodowlane pasieki pawluk.net.pl Grzegorz Pawluk zostały już opublikowane na oficjalnej stronie Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczół Buckfast.

W tym roku w pracach hodowlanych skoncentrowałem się na następujących cechach:

– utrwalenie niskiej rojliwości własnych linii pszczół Buckfast,

– zwiększenie miodności poszczególnych linii,

– zwiększenie cech związanych z higienicznością pszczół,

– zwiększenie tzw. VSH, czyli odporności na pasożyta – warroza,

– utrwalenie uzyskanych we wcześniejszych latach cech,

Prace hodowlane polegały na krzyżowaniu pszczół w drodze sztucznej inseminacji oraz poprzez zapłodnienie matek pszczelich na licencjonowanych trutowiskach Buckfast.

Przebieg prac zapisany jest na stronie: https://perso.unamur.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_GRP_2021.html

Linia meda – opis prac hodowlanych 2021:

Zarówno matka pszczela B1(GRP), jak i B4(GRP), zostały skrzyżowane z liniami B45(BB) i B11(TR).

Krzyżowanie z trutniami na trutowisku Lautenthal w 2021 roku dostarczyło większej odporności na warrozę, jak i zwiększyło witalność tej linii. Linia trutni B45(BB) pochodzi od starej pszczoły Buckfast B1003, którą Franz Fehrenbach przywiózł do Niemiec od brata Adama. Obecnie jest to pszczoła  bardzo łagodna i stabilna.  Ostatnie krycie M112 (Monticola) Th. Rüppela poprawiło jej żywotność i, jak wcześniej pisałem, zwiększyło odporność na warrozę. Córki  B45 mają bardzo jednolity wygląd i bardzo dobrze przekazują tą cechę.

W 2021 roku także krzyżowałem pszczoły moich linii na trutowisku Leyhörn. Linia meda dostała tam materiał oparty na pszczole afrykańskiej. Matka rozpłodowa B11(TR), będąca na tym trutowisku, jest dziewiątym docelowym kryciem, pokoleniem selekcyjnym, które wywodzi się od królowej afrykańskiej ekspedycji. Pszczoły o ogromnej zaradności i pewnej zdolności w zakresie obrony przed Varroa.  Obecnie stosunkowo wysoka pracowitość i wielkość populacji wyraźnie wskazują na silny wpływ ostatniej grupy siostrzanej Baltrum B84 TR, która jest zakorzeniona w Kagaroo Ligurian.

W kolejnych aktualnościach opiszę dalsze prace hodowlane i ich znaczenie.

Konsekwencje krzyżowania na Lautenthal:

– zwiększenie udziału cech „old Buckfast”,

– dolew krwi pszczół afrykańskich Monticola – łagodnych i wysoko odpornych na pasożyta Varroa,

– zwiększenie i utrwalenie łagodności pszczół,

– zwiększenie żywotności i zaradności pszczół,  lepsza zimowla,

– zwiększenie zaradności pszczół w zakresie wyszukiwania pożytków poprzez dodanie cech Sacharyjki,

– zwiększenie cech matek do wczesnego wiosennego startu poprzez dodanie pszczoły macedońskiej,

– ustabilizowanie cech związanych z intensywnością czerwienia poprzez dodanie Liguriki – pszczoły włoskiej,

– dodanie cech: „old Buckfast”, Apis mellifera monticola, Apis mellifera sahariensis, Apis mellifera macedonica, Apis mellifera ligurica,

Krzyżowanie w Leyhörn wpłynęło następująco:

– duże rodziny pszczele – wpływ Apis mellifera ligurica,

– większa odporność na warrozę – wpływ afrykańskiej pszczoły GR,

– kolejne zwiększenie cech VSH, odporności na warrozę i innych chorób – wpływ Apis mellifera monticola,

– duża siła rodzin – wpływ Apis mellifera lingustica,

– wysoka miodność – wpływ Apis mellifera meda,

Krzyżowanie na trutowisku Koterka to głównie utrwalenie cech linii poprzez krzyżowanie z siostrzaną linią B510(GRP), pochodzącą od irańskiej medy.

Inseminacja z P6(GRP) zwiększyła obronność i odporność na choroby oraz polepszyła zimowlę linii.

W ramach linii meda:

.. = B1(GRP) lthl B45(BB) – większa miodność, większa odporność na choroby i pasożyta, stabilność

.. = B4(GRP) lthl B45(BB) – większa miodność, większa odporność na choroby i pasożyta, stabilność

.. = B1(GRP) leyh B11(TR) – odporność na choroby i pasożyta, wysoka miodność, plenność

.. = B4(GRP) leyh B11(TR) – odporność na choroby i pasożyta, wysoka miodność, plenność

.. = B1(GRP) kote B510(GRP) – stabilizacja linii

.. = B1(GRP) iplt P6(GRP) – lepsza zimowla, większa obronność, wczesny rozwój

Jak pisałem wcześniej, dalszy zakres i cele tych prac opiszę w kolejnych postach.

Grzegorz Pawluk

pawluk.net.pl matki pszczele

+48 694 800 220

Proszę o kontakt e-mail przez formularz.

Categories:

Tags:

Comments are closed