matki pszczele buckfast silne rodziny

Rodowody pszczół Buckfast prowadzi i archiwizuje Jean-Marie Van Dyck, emerytowany pracownik Uniwersytetu Namur w Belgii. W 2023 Fundacja Brata Adama stworzyła alternatywną kopię całej bazy rodowodowej zabezpieczając pełną historię prac hodowlanych. W tym samym roku Eurpejska Federacja Pszczelarzy Buckfast rozpoczęła prowadzenie własnych baz rodowodowych.

Prace hodowlane prowadzone przez zrzeszonych hodowców Buckfast opierają się na krzyżowaniu matek pszczelich z rodzin spełniających założone przez hodowcę cechy z ustabilizowanymi liniami Buckfast.

Brat Adam opisując pszczołę Buckfast i porównując ją do pszczół czystorasowych zauważył, że pszczoła ta jest mniej rojliwa, zbiera więcej miodu i jest bardziej odporna na choroby. Zauważalna jest też bardzo duża dynamika rozwoju wiosennego i bardzo dobra wzorowa zimowla.

W Polsce przeprowadzono badania porównujące zdolność do pozyskiwania pożytków i miodność pszczół Buckfast i innych hybryd. Okazało się, że pszczoły Buckfast są bardzoej wydajne niż inne badane hybrydy.

W badaniu przeprowadzonym przez Oddiego, Dahle i Neumanna odkryto, że norweskie linie buckfast są odporne na warrozę. W Finlandii Lundén i Szwecji Österlund prowadzą linie pszczół Buckfast nieleczone od 2007 roku. Projekt hodowlany pszczół Buckfast odpornych na warrozę został rozpoczęty w Holandii w 2014 roku przez Arista Bee Research. Importując nasienie w 2013 roku z kolonii VSH w USA, pracowali z pszczelarzami Buckfast z Belgii, Luksemburga, Niemiec, Francji i Holandii i byli w stanie wyhodować rodziny które były całkowicie odporne na warrozę bez użycia jakichkolwiek metod leczenia. Chociaż baza genetyczna tych linii Buckfast VSH jest bardzo wąska, ponieważ selekcja została ograniczona tylko do tej cechy i nie są jeszcze dostępne żadne zasoby do strukturalnej integracji z szerszą populacją, wykazano, że zachowanie VSH jest obecne w europejskim stadzie hodowlanym Buckfast wysokiej jakości i może być doprowadzone do wysokiego procentu, Kolejnym krokiem w programie hodowlanym będzie dalsza selekcja w kierunku 100% VSH w całym stadzie hodowlanym UE. W 2019 r. rozpoczęto sprzedaż matek pszczelich tworzących rodziny o bardzo wysokiej odporności na warrozę, deklarowanej nawet jako 100% VSH. Dalsze prace nad utrwaleniem tego materiału prowadzone są przez wielu hodowców. Zauważalne jest to, że pszczoły Buckfast wykazują coraz większe zdolności do wysokiej higieniczności. Jest to na pewno wielki krok w kierunku zminimalizowania stosowania środków chemicznych przy walce z warrozą.

Mimo że czysta pszczoła  Buckfast ma prawo do niezwykłej zdolności zbierania miodu, wysokiej odporności na choroby, wyniki krzyżowania  można zmaksymalizować dzięki hybrydowemu wigorowi (heterozji), krzyżując czysty Buckfast, zwykle po stronie ojcowskiej, z innymi podgatunkami. Jednak należy pamiętać że nie wszystkie kombinacje krzyżownicze wytworzą pożądane cechy według brata Adama, często tendencja do rojliwości  jest tak zwiększona, że wpływa na wydajność miodu.

Współczesny program hodowli pszczół Buckfast dopuszcza stosowanie po stronie matecznej wszelakich ras i linii pszczół, które mogą zwiększyć pożądane cechy użytkowe z zastrzeżeniem stosowania po stronie ojcowskiej materiału przetestowanego. Każda matka pszczela wprowadzona do rodowodów po dwóch latach jest przeznaczona do testowania zgodnie z ustalonymi zasadami w regulaminie GDEB i Fundacji KK. Po ocenie prowadzone są dalsze krzyżowania lub linia jest wycofywana.

Federacja Hodowców Pszczół Buckfast jako podstawowe cechy przyjęła ocenę plenności, odporności na choroby, żywotności pszczół, brak rojliwości. Dodatkowe cechy to zimotrwałość, tempo rozwoju wiosennego, budowę plastra, utrzymanie siły rodziny przez cały sezon, łagodność, temperament, obronność.

Categories:

Tags:

Comments are closed