Matka pszczela NU Apis mellifera mellifera Braunelle Biene

35,00 

Opis

Matka pszczela

Braunelle Biene to pszczoła środkowoeuropejska

Braunelle Biene to pszczoła środkowoeuropejska Apis mellifera mellifera pochodząca z austriackich Alp. Matki pszczele tworzą średnie i małe rodziny, odpowiednie do średnich i ubogich pożytków.

Nastrój rojowy
Pszczoły po tych matkach pszczelich są średnio agresywne, bardzo dobrze badają teren w poszukiwaniu nektaru.

Nastrój rojowy pojawia się tylko w przypadku zaniedbań pszczelarza (nie poszerzył gniazda przy wiosennym rozwoju).
Braunelle Biene to pszczoła, która jako pierwsza na wiosnę zaczyna latać.
To są matki pszczele dla miłośników Apis mellifera mellifera.

Bardzo ciekawy kanał o dzikich pszczołach https://www.youtube.com/user/Nordbiene/videos

Matka pszczela Genetyka

 

Bardzo ważną sprawą jest utrzymywanie na terenie pasieczysk chodź 5% pszczół pochodzących od Apis mellifera mellifera. Pszczoły środkowoeuropejskie (trutnie A.M.M) roznoszą po terenie geny związane z dobrą zimowlą, minimalnym zużyciem pokarmu w zimie, odpornością na choroby oraz w znacznym stopniu są to pszczoły wysoko higieniczne.

Historia

Na terenie Europy pszczoły środkowoeuropejskie wiodły prymat. Dopiero pszczelarze sprowadzili i rozpropagowali pszczołę kraińską, włoską itd. Matki pszczele środkowoeuropejskie są koloru ciemnego, aż po czarny. Mają bardzo często czerwone odnóża.

Dzikie pszczoły, dzikie matki pszczele

Co roku kupujemy bardzo dużo matek pszczelich.

Zapominamy o tym,

żeby wzmocnić pulę genową o bardzo ważne cechy związane z przystosowaniem pszczół do lokalnych warunków .

Trutnie po tych matkach pszczelich kopulując z matkami rodzin gospodarczych pomogą zahartować rodziny pszczele do zimy, nauczą pszczoły odpowiedniego gospodarowanie pokarmem zimowym. Naprawdę trzeba o tym pamiętać.

Hodowla pszczół

to nie tylko tworzenie rodzin wysokowydajnych, to też rozszerzanie ważnych cech genetycznych poprzez nasycanie terenu trutniami po wartościowych matkach.

Bee queens

Braunelle Biene is a Central European bee Apis mellifera mellifera originating from the Austrian Alps. Bee queens form medium and small families, suitable for medium and nectar-poor areas.
Bees after these queen queens are medium aggressive, they study the area very well for nectar. Swarming mood appears only in the case of the beekeeper’s negligence (he did not widen the nest during spring development).
Braunelle Biene is a bee that is the first to fly in spring.
These are bee mothers for lovers of the black bee Apis mellifera mellifera.