Podstawą prowadzenia pasieki zajmującej się hodowlą matek pszczelich są prace hodowlane. W wyniku tych prac powstaje materiał reprodukcyjny, z którego hodowane są matki pszczele użytkowe – unasiennione i nieunasiennione oraz dalszy materiał hodowlany dla mnie i dla Was.
Prace hodowlane nad liniami Buckfast prowadzone są przy zwróceniu szczególnej uwagi na takie cechy, jak:
– zrównoważony rozwój rodziny pszczelej
– witalność pszczół
– odporność na choroby pszczół
– higieniczność rodziny pszczelej
– miodność
– aktywność dobowa pszczół

Krzyżowania materiału hodowlanego realizowane są poprzez instrumentalną inseminację oraz unasiennianie matek pszczelich na zarejestrowanych trutowiskach Buckfast:
– Lautenthal,
– Wippra,
– Leyhörn,
– Tuno,
– Polana.
W najbliższym czasie zamieszczę szczegóły dotyczące prac hodowlanych na poszczególnych liniach pszczół Buckfast.

Categories:

Tags:

Comments are closed