Jakie matki pszczele wybrać do naszych pasiek ??

Jakie matki pszczele wybrać do swojej pasieki??

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć sobie wielu pszczelarzy. Przy doborze odpowiednich matek pszczelich bierzemy pod uwagę takie cechy jak:

– wysoka produkcja miodu = miodność;

– dobre wykorzystanie pożytków zarówno nektarowych jak i spadziowych;

– bardzo dobry rozwój rodziny pszczelej;

– utrzymywanie siły rodziny pszczelej przez cały sezon;

– niska rojliwość, wręcz brak rojliwości, brak rójek;

– składanie pokarmu w nadstawkach;

– brak skłonności do rabowania;

– wysoka odporność na choroby – nosemozę, zatrucia pokarmowe, wirusy;

– samooczyszczenie z roztoczy Varroa, tolerowanie warrozy w rodzinach;

– szybkie zaprzestanie czerwienia przez matki pszczele przed zimą, co ułatwia przeprowadzenie zabiegów przeciw pasożytom Varroa;

– dobra zimowla pszczół;

– łagodność pszczół po matkach pszczelich, łagodność rodzin pszczelich;

Można w nieskończoność dookreślać cechy, których żądamy od pszczół po matkach pszczelich, jakie zamówimy u hodowcy. Ale to wszystko nie jest takie proste. Nie ma pszczoły idealnej, posiadającej wszystkie wyżej wymienione cechy.

Hodowcy i selekcjonerzy matek pszczelich od wielu lat dążą do stworzenia odpowiednich krzyżówek, które zapewnią jak najlepsze wykorzystanie pszczół na terenach, na których posiadamy pasieki. Istnieje wiele programów selekcyjnych matek pszczelich, które skupiają się na odporności na warrozę, odporności na choroby, łagodności pszczół. W ostatnich latach podstawą stały się wszelakie zabiegi mające na celu stworzenie pszczół radzących sobie z pasożytami i chorobami. Można tu wymienić Josefa Kollera z Niemiec, Juhani Lundén z Finlandii , Erik Österlund a twórcze pszczoły Elgon, protoplastów programów AGT, Smartbees itd… programy VSH, Vt, Vr itp..

Matki pszczele, które zakupujemy dają pokolenia pszczół robotnic bardzo łagodnych, pracowitych, odpornych na wszelakie zło tego świata. Ale co należy wybrać ??

No to pytanie mogę opowiedzieć charakteryzując i opisując ofertę matek pszczelich na rok 2019, która jest dostępna w moim sklepie. Link do sklepu umieszczam poniżej:

HTTPS://WWW.PAWLUK.NET.PL/SKLEP

 Pszczoła kraińska, czyli Apis mellifera carnica:

Posiadam w swojej ofercie miedzy innymi matki pszczele  Carnica Carniolan pochodzące od matek reprodukcyjnych Krainek z instytutu Celle z Niemiec. To są bardzo dobrze wyselekcjonowane  Krainki  – istnieją różne wersje pisowni: Trojseck, Troiseck, Troisek . Krainki Celle bardzo szybko rozwijają się na wiosnę, wręcz wybuchają, trzeba o tym pamiętać dając im dużo miejsca do rozwoju. Jest to bardzo ważne. Zapobieganie nastrojom rojowym na późną wiosną przy matkach kraińskich to podstawa. Celki na wiosnę zawsze zbierają dużo miodu. Tworzą bardzo duże rodziny. Na rzepaku pracują pełną siłą. Dalsze pożytki też są przez nie bardzo dobrze wykorzystywane.  Matki pszczele Celle bardzo dobrze są przyjmowane w nowych odkładach. Pszczoły po tych matkach są bardzo łagodne i spokojne. Nawet przy dokarmianiu jesiennym nie wykazują cech agresji.  Jest to pszczoła kraińska, która nawet w sierpniu trzyma odpowiednią siłę. Wiele Krainek w tym okresie już zwalnia . Ale nie Celle. Matki pszczele Celle cały czas składają dużo jajeczek. Siła rodziny po tych matkach pszczelich jest widoczna aż do połowy nawłoci. Jedyną wadą tej pszczoły, jak zresztą wadą każdej Krainki, jest tendencja do rójek. Mi nigdy nie zdarzyło się, żeby Krainka Celle wyroiła się. Warto na to uważać w szczególności w miesiącu kwietniu i maju oraz na początku czerwca.

Matki pszczele Celle w połowie września już nie czerwią. Ostatni czerw wygryza się w 2. połowie września. Można wtedy śmiało przeprowadzać zabiegi przeciw Varroa.

Kolejną Krainką w mojej ofercie jest Carnica Sklenar G10. Skoncentrowałem się na matkach pszczelich G10 ze względu na ich wysoką łagodność. Drugą cechą tych pszczół jest składanie większości pokarmu nad gniazdem. Matka pszczela nie wchodzi do nadstawek, czerwi tylko w gnieździe . Zdarzają się pojedyncze przypadki kilku zaczerwionych komórek w miodni, ale to rzadkość. W porównaniu z Krainką Celle, matki Sklenar G10 wcześniej kończą czerwienie. Z reguły pod koniec sierpnia składają ostatnie jaja. Zaczynają rozwijać się bardzo dynamicznie z nastaniem pierwszych cieplejszych dni. Bardzo rzadko wchodzą w nastrój rojowy. Są idealne do przydomowych pasiek, ze względu na wybitną łagodność.

Nie będę się bardziej rozpisywał, opisy Sklenarów są dostępne w Internecie.

Trzecią linią Krainek w ofercie Pawluk.net.pl jest Krainka słoweńska. Matki pszczele słoweńskie są bardziej energiczne. Nie są tak spokojne jak Celle czy Sklenary. Na wiosnę wybuchają. Matki pszczele słoweńskie składają gigantyczną ilość jajeczek. Rodziny rozwijają się szybko. Miód składają w nastawkach. Młode matki do 2 lat nie wykazują tendencji do rojenia się. Potrzebują dużo miejsca do czerwienia i rozwoju. Zbierają pożytki spadziowe i nektarowe. Matki pszczele słoweńskie są selekcjonowanie na radzenie sobie z warrozą. Hodowca, od którego mam materiał, uczestniczy w programach selekcji matek pszczelich radzących sobie z obecnością wśród pszczół warrozy. Bardzo ważną cechą pszczół jest wysoka higieniczność.

Matki pszczele Buckfast

Wielu pszczelarzy w trakcie swojej pszczelarskiej kariery próbowało stworzyć krzyżówkę pszczół, która zaspokoiłaby ich motywacje do pozyskiwania produktów pszczelich na wysokim poziomie. Pasieki towarowe chcą pozyskiwać tony miodu z pożytków, a przy okazji mieć pszczoły, które nie roją się oraz wymagają minimalnych zabiegów w trakcie sezonu pszczelarskiego.

Osobą, która stworzyła kilka krzyżówek pszczół spełniających wymienione wyżej kryteria, był brat Adam, twórca pszczoły Buckfast. Jest to człowiek, który opracował metodę krzyżowania i hodowli pszczół polegającą na eliminacji rodzin nie spełniających wyznaczonych kryteriów, a utrzymywaniu i genetycznym wzbogacaniu rodzin, które dane wytyczne spełniają.

Brat Adam sprowadzał z całego świata matki pszczele różnych gatunków i je ze sobą krzyżował. Uzyskał w ten sposób matki pszczele produkujące robotnice o najwyższych cechach użytkowych. W swoich krzyżówkach używał pszczół Apis mellifera mellifera, Apis mellifera anatolica, Apis mellifera carnica, Apis mellifera sahariensis, Apis mellifera….

W mojej ofercie znajdziecie kilka linii pszczół hodowanych metodami Buckfast. Będą to matki pszczele pogrupowane według materiału z którego pochodzą:

Buckfast A – są to matki pszczele A122, A39, A32.

Matki pszczele A122 są królowymi B4(THK) unasiennionymi na wyspie Balthrum trutniami B106(IC). Początki tej linii sięgają prac brata Adama. Znajdziemy w tej matce pszczelej dominujące cechy Apis mellifera anatolica. Matki pszczele te są określane jako „OLD BUCKFAST”.

Pszczoły po matce A122 charakteryzują się dużą witalnością, rozwój rodziny pszczelej jest skorelowany z intensywnością występowania pożytków na danym terenie i stabilizacją warunków pogodowych. Matki pszczele A122 składają bardzo dużo jajeczek, tworzą gigantyczne rodziny, ale nie sprawdzają się na wczesnych pożytkach. Dopiero na rzepaku rodziny osiągają pełną siłę. Wczesną wiosną startują bardzo ostrożnie. Pszczoły po tych królowych nie wykazują skłonności do rójek. Zaobserwowano też w miarę dobre tolerowanie pasożytów Varroa oraz w rodzinach nie obserwowano zatruć pokarmowych. Rodziny pszczele po matce A122 bardzo dobrze składają się do zimy i spokojnie zimują. Zużycie pokarmu zimowego jest na przeciętnym poziomie.

Kolejną linią pszczół wywodzących się z pszczoły anatolskiej są pszczoły po matce pszczelej A39. To typowa linia stosowana na trutowiskach do uzyskiwania trutni roznoszących geny odpowiedzialne za łagodność pszczół i dobry dynamiczny rozwój. Pszczoły po matce A39 idą bardzo silne do zimy. Wymagają zimowania pszczół na 2 korpusach. Maja bardzo wysokie wymagania pokarmowe w zimie. Matki pszczele A39 są skórzasto-brązowe.

Rodziny po matce pszczelej A39 zebrały największą ilość miodu z pożytku rzepakowego. Przez cały sezon nie wykazują cech rojliwości. Jest to pszczoła, przy której można pracować bez dymu i bez stroju, nawet w bikini. Tworzy gigantyczne rodziny.

Matką pszczelą pochodzącą też z pszczoły anatolskiej jest matka A32. Pszczoła ta pochodzi ze stajni Josefa Kollera. Jak wiadomo po historii hodowcy, są to pszczoły hodowane z nastawieniem na odporność na Varroa i choroby. Polecam tę pszczołę pasiekom ekologicznym. Robotnice po tej matce pszczelej posiadają cechy poprzednich linii, no może nie są tak bezwzględnie łagodne, ale mają w gratisie dużo genów związanych z odpornością na wirusy, choroby i pasożyta Varroa.

Kolejną propozycją dla miłośników pszczoły Buckfast jest matka pszczela M34. Matka ta pochodzi od Apis mellifera meda , czyli Medy z Iranu. Robotnice po tej królowej po pierwsze i najważniejsze są praktycznie nierojliwe. Apis mellifera meda jest pszczołą odporną na nosemozę i inne wszelakie zatrucia pokarmowe. To bardzo ważne w naszej strefie klimatycznej. Nosemoza jest chorobą, która rozprzestrzenia się po Polsce dosyć szybko.

Pszczoły te bardzo szybko odbudowują węzę i zbierają pożytki od wczesnych po późne. Zimują w dużej sile, wymagają zimowania na 2 korpusach. Na pewno jest to dobra matka do poszerzenia puli genów w pasiecie.

Należy zwrócić też uwagę na Buckfasty S. Są to matki pszczele pochodzące od pszczół Apis mellifera sahariensis, czyli pospolitych Saharyjek. Matki pszczele Sahariensis generują pokolenie bardzo łagodnych robotnic. Mają też średnią tendencję do rójek. Tworzą duże rodziny, ale rozwój ich zaczyna się dopiero po ustabilizowaniu pogody. Z jednej strony jest to bardzo dobra cecha, ale też uniemożliwia zebranie miodu z wczesnych wierzb czy miodu z wczesnowiosennego lasu. Pszczoły sahariensis osiągają pełną siłę na rzepaku i tutaj już można zobaczyć ich kunszt. Bardzo dobrze radzą sobie też na terenach ze słabymi pożytkami. Saharyjki są podobne do pszczół kaukaskich, mają bardzo długie języczki. Wykorzystują wszelakie pożytki, jakie występują na danym terenie.

W swojej ofercie posiadam oryginalne pszczoły sahariensis po matce pszczelej reprodukcyjnej S7(FLM) i S5(FLM), a także S101, s105, S104. Materiał ten został też wzbogacony genami Apis mellifera carnica i caucasica. Saharyjka to matka pszczela, którą warto mieć.

Na bazie mojej własnej selekcji i pracy hodowlanej powstały 2 linie pszczół. 11515 i 11521.

Matki pszczele 11515 tworzą bardzo duże rodziny zbierające gigantyczne ilości pyłku. Pszczoły te są raczej przeznaczone do rozbudowywania pasiek, są łagodne i  nie roją się. Wymagają dużych obszernych gniazd.

Matki pszczele 11521 zostały nazwane przez Tomasza Stańczuka zwanego dr. Kwaskiem „BIKINI 21”. Pszczoły te są bardzo łagodne. Tworzą duże rodziny. Nie wymagają kraty odgrodowej. Duże ilości miodu składają nad gniazdem. Wymagają bardzo dużego, obszernego gniazda. Dominującymi genami tej matki pszczelej są geny Apis mellifera sahariensis i Apis mellifera caucasica. Dodatkowo spotkamy tutaj geny Apis mellifera carnica i Apis mellifera mellifera.

Nie tylko Buckfastem krzyżówki żyją… Rosjanie mają też swój wielki wkład w tworzenie ciekawych crossów pszczół. Oczywiście myślę o matkach pszczelich Primorskich. Primorska to pszczoła Rosyjska, stworzona przez skrzyżowanie pszczoły Apis mellifera caucasica, Apis mellifera mellifera, Apis mellifera carnica i Apis mellifera ligustica.

Pszczoły po matkach pszczelich Parimorsky, czy Primorski czy Primorskich .. ba amerykanie nazywają te pszczoły Russian Honey Bee, Primorsky Russian Bee…. no dobrze..

Pszczoły po matkach Primorskich na pewno bardzo dobrze zimują. Amerykanie zaobserwowali, że nawet bardzo małe rodziny będące na 1 lub 2 ramkach są w stanie przezimować. Matki pszczele Primorskie na pewno mają bardzo dobrą zimotrwałość, osypy są małe, zużycie pokarmu zimowego średnie. Na wiosnę pszczoły po tych królowych rozwijają się bardzo ostrożnie. Pełną siłę osiągają dopiero na rzepaku. Trzeba uważać na te pszczoły, jak ich rodziny osiągną pełną siłę, potrafią wpaść w nastrój rojowy. Nastrój rojowy u tych pszczół jest łatwy do opanowania, wystarczy zrobić odkład lub przewietrzyć gniazdo poprzez przeniesienie do miodni czerwiu zamkniętego . Matki pszczele Primorskie trzeba ograniczać w czerwieniu przy pomocy kraty odgrodowej. Puszczona luzem matka potrafi zaczerwić cały ul.

Mam w swojej ofercie kilka linii pszczół Primorskich. Dokładna charakterystyka tych matek pszczelich jest dostępna na mojej stronie.

Apis mellifera monticola jest pszczołą, która żyje wyłącznie w wysokogórskich terenach Afryki. Populacja tej pszczoły wykazuje ponadprzeciętną łagodność oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na pasożyty Varroa, szczególnie w krzyżówkach z innymi rasami. Dodatkową cechą tej pszczoły jest bardzo niska rojliwość i odporność na zimno oraz zmiany temperatur.

Na bazie Afrykańskiej pszczoły górskiej czyli Monticoli stworzono pszczołę Elgon. Posiada wszystkie cechy Monticoli i dodatkowo bardzo dobrze wykorzystuje pożytki pszczele. W swojej ofercie posiadam dwie linie Elgona, obie zostały stworzone przez Josefa Kollera.

 Jedyną naturalnie występującą pszczołą na terenie europy jest pszczoła Apis mellifera mellifera czyli pszczoła środkowoeuropejska. W moim sklepie można kupić AMM Asta i AMM Północna. Niedługo coś napiszę na temat tych pszczół.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego +48 664 174 833

Grzegorz Pawluk

Hodowla i Selekcja Matek Pszczelich

WWW.PAWLUK.NET.PL