Matki pszczele odpowiednio dobrane do pożytków i warunków lokalnych to podstawa sukcesu pasieki. Matki pszczele dają pokolenia robotnic, które odpowiadają za zbiory miodu, czyli miodność. Cecha ta jest wynikiem odpowiedniej zimotrwałości jak i dynamiki rozwoju pszczół. Zimotrwałość pszczół zależy od odporności na choroby oraz od odpowiedniego dysponowania pokarmem zimowym.

Dobranie odpowiedniej matki pszczelej jest dylematem wielu pszczelarzy. W Polsce bardzo dużo pszczelarzy jest przyzwyczajonych do chowu pszczół kraińskich. Matki pszczele krainka, są bardzo często wybierane, ze względu na długoletnią propagandę związków pszczelarzy. Tak naprawdę pszczoła kraińska, po za pogórzem, nie występowała naturalnie w Polsce. Na terenie Polski dominowała pszczoła środkowoeuropejska Apis mellifera mellifera. Ze względu na jej dużą rojliwość i często występującą agresję, oraz małe wykorzystanie pożytków pszczoła ta przegrywała.

Pszczołę kraińską wprowadzono do chowu i hodowli ze względu na jej łagodność i wczesny dynamiczny rozwój. Odpowiednio wyselekcjonowana pszczoła kraińska jest też wysoko miodna. Wadą tej pszczoły, jest występująca rojliwość. Problemem hodowli pszczół kraińskich jest też wieloletni proces krzyżowania bliskich pokoleń, chów wsobny, który doprowadził do wielu negatywnych zjawisk. Pszczoły kraińskie stały się w wielu populacjach mało odporne na choroby i pasożyty.

Połączeniem cech pszczoły kraińskiej i pszczoły Buckfast są linie hybrydowe oferowane przez pasiekę pawluk.net.pl. Pszczoły buckfast, są pszczołami powstałymi poprzez krzyżowanie pszczół różnych podgatunków Apis mellifera . Krzyżowanie te ma na celu wzrost wartości poszczególnych cech użytkowych i ustabilizowanie cech behawioralnych. Uzyskujemy w krzyżówkach pszczół Buckfast matki pszczele, które dają pokolenia pszczół o lepszym rozwoju, bardziej odpornych na chroby i pasożyty, lepiej zimujących.

W ofercie pasieki pawluk.net.pl Grzegorz Pawluk są matki pszczele Celle hybrydowe, powstałe poprzez skrzyżowanie matek pszczelich krainek z Instytutu Celle z trutniami pszczół Buckfast. Uzyskaliśmy w ten sposób pszczoły mieszańcowe, krzyżówki pszczół kraińskich o cechach linii Buckfast. Posiadam też w ofercie czystorasowe pszczoły kraińskie linii Peshetz oraz pszczoły Buckfast.

Dla miłośników pszczoły Kraińskiej też chciałbym przedstawić linie pszczół Buckfast oparte na pszczole kraińskiej. Jest to linia B12(GRP) oraz B42(GRP). Te matki pszczele to krainki z Oberluzen z Niemiec skrzyżowane przez Duńskich hodowców Buckfast z liniami KB , oraz liniami innych duńskich hodowców pszczół Buckfast. Rodowody tej linii są dostępne w zakładce rodowody na mojej stronie. Ja dokonałem dwóch krzyżowań . Dodałem do tej linii cech pszczoły Buckfast Meda, poprzez unasiennienie matek pszczelich na trutowisku Lautenthal oraz dodania cech po matce pszczelej B45(BB) na tym samym trutowisku w innym roku.

W wyniku krzyżowań hodowców duńskich jak i mojej pracy hodowlanej powstała linia pszczół Buckfast Kraiński , Buckfast OB., linia która daje pszczoły o wczesnym rozwoju, miodne, tworzące duże rodziny, o wysokiej odporności na choroby i dobrej zimowli. Wadą tej pszczoły jest występujące wysoka obronność w sytuacjach stresowych. Jest to linia do dalszej pracy , do stabilizacji cech. Ale już teraz można korzystać z cech, które zostały uzyskane. Połączenie krainki i pszczół Buckfast.

Matka pszczela Buckfast Kraiński, jest ciemna, cały czas zachowała cechy morfologiczne matek pszczelich pszczół kraińskich, robotnice tej linii są zróżnicowane, nie są ustabilizowane morfologicznie. Za to cechy użytkowe, są już w miarę ustabilizowane . Miodność poszczególnych córek po B12 i B42 jest równa, rozwój w grupie testowej ustabilizowany na tym samym poziomie.

Pszczoły lepsze niż Buckfast, pszczoły lepsze niż Krainka to hasła które dobrze wyglądają, a krzyżówka tych linii pszczół jest połączeniem cech ustabilizowanych linii Buckfast i Krainki.

Matka pszczela Buckfast Kraiński, Buckfast OB.:

B12(GRP)=

.21 – IN202 lthl B45(BB) – trutnie po matce pszczelej B45(BB) dodały odporności  i zimotrwałości

.18 – IN359 mand KM571ggp

.16 – IN266 tun IN206

.14 – IN261 tun IN057

.12 – IN009 alr KB258 –  krzyżówka z matka pszczelą Buckfast KB – łagodność i miodność

.10 – IN139 gln IN058

.09 – IN179 gln SS216

.07 – Carni07Q × CarnicDr

Carnica Oberluzen – matka pszczela Krainka Apis mellifera carnica

I jej rozwinięcie matka pszczela Buckfast:

B42(GRP)=

.22 – B12(GRP) lthl B39(CS) – trutnie po matce pszczelej B39(CS) dodały cech linii Meda

.21 – IN202 lthl B45(BB)

.18 – IN359 mand KM571ggp

.16 – IN266 tun IN206

.14 – IN261 tun IN057

.12 – IN009 alr KB258    – krzyżówka z matka pszczelą Buckfast KB – łagodność i miodność

.10 – IN139 gln IN058

.09 – IN179 gln SS216

.07 – Carni07Q × CarnicDr

Carnica Oberluzen – matka pszczela Krainka Apis mellifera carnica

Categories:

Tags:

Comments are closed