Wychów matek pszczelich czy hodowla matek pszczelich, a może chów i hodowla.. albo …

wpis w: Bez kategorii | 0

Zacznijmy jak najprościej się da:

wychów – zespół zabiegów podejmowanych przez człowieka, mających na celu zapewnienie młodym zwierzętom hodowlanym prawidłowego wzrostu i rozwoju w drodze racjonalnego żywienia i odpowiedniej pielęgnacji.

hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).

hodowla uszlachetniająca ma na celu otrzymanie bardziej wartościowych pod względem genetycznym i komercyjnym odmian albo ras.

Inaczej można hodowlę uszlachetniającą określić jako świadome działanie człowieka mające na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt, aby pokolenie potomne było lepsze od pokolenia rodzicielskiego.

chów – zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia – zwykle młodych osobników – do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mlekowełnajaja), jako surowiec do produkcji (mięsoskóra), jako siła robocza (np. końmułosioł) lub zwierzęta domowe (pieskot).

Termin chów nie jest synonimem terminu hodowla. Nie obejmuje zagadnień związanych z rozrodem i użytkowaniem zwierząt

hodowla zwierząt – zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132) w Polsce zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypuzwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobórosobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.

POWYŻSZE INFORMACJE ZACZERPNIĘTE ZOSTAŁY Z WIKIPEDII … TYLKO I WYŁĄCZNIE W CELU UŚWIADOMIENIA ODBIORCOM ZNACZENIA SŁÓW.

Hodowla i selekcja matek pszczelich linii nie objętych programami rządowymi nie prowadzi do umieszczenia tych linii w rejestrach państwowych. Rejestry tworzone są przez hodowców lub stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *