Genetyka pszczoły miodnej – zlepek z internetu

wpis w: Bez kategorii | 0

Wikipedia:

Odkodowanie genomu pszczoły miodnej wskazuje na to, że współczesna pszczoła europejska Apis mellifera mellifera pochodzi z Afryki i przywędrowała do Europy dwoma niezależnymi od siebie drogami. Najstarsze dowody istnienia pszczół zostały znalezione w Birmie i są datowane na ok. 100 milionów lat.

Pszczoły mają mało, bo tylko ok. 10 tysięcy genów, w tym:163 geny kodująceh receptory zapachu,10 genów z receptorami smaku.

 Ilość posiadanych genów nie ma związku z funkcjonowaniem systemu nerwowego i pracą mózgu. Na podstawie ilości genów można jednack stwierdzić, które zmysły odgrywają szczególnie ważną rolę w życiu pszczół, a które mniejszą i zastanowić się nad tego przyczyną. Mała ilość genów z receptorami smaku wskazuje na niskie znaczenie tego zmysłu, natomiast duża ilość genów z recepotrami zapachu ma związek z koniecznością kierowania się zapachem podczas poszukiwania pokarmu.

Aktywność wielu genów jest sterowana przez mleczko pszczele. Intensywność karmienia mleczkiem decyduje o tym, czy z identycznego materiału genetycznego powstanie pszczoła robotnicakrólowa czy truteń, różniące się między sobą pod względem zarówno fizjologii, jak i budowy.

Haplodiploidalność pszczoły miodnej[edytuj]

Pszczoły należą do organizmów haplodiploidalnych. Posiadają one zdolność wykształcania komórek jajowych, które potrafią się rozwijać zarówno bez zapłodnienia (partenogeneza), jak i na skutek zapłodnienia plemnikiem.

Oznacza to, że wśród pszczół znajdują się osobniki, które powstały z z jaja niezapłodnionego i mają tylko połowę garnituru chromosomów (osobniki haploidalne → trutnie), oraz takie, które powstały z jaja zapłodnionego i mają cały garnitur chromosomów (osobniki diploidalne → królowe i pszczoły robotnice).

Trutnie mają więc jeden (homozygotycznygen (posiadający wiele alleli) wpływający na płeć, który pochodzi wyłącznie od matki, natomiast królowe i pszczoły robotnice posiadają podwójną ilość (heterozygotycznych) alleli tego genu, z których jeden pochodzi od matki, a drugi od ojca. Jeśli jednak podczas zapłodnienia jajeczka spotkają się takie same allele genu decydującego o płci, to powstaje osobnik będący sterylnym samcem. Najczęściej takie samce są usuwane przez pszczoły jeszcze w stadium larwy.

a Pasieka napisała:

Genetykę można rozpatrywać na poziomie populacyjnym, osobniczym, komórkowym i molekularnym. Hodowla, szczególnie hodowla pszczół, bazuje raczej na tym populacyjnym. Nie zależy nam bowiem na uzyskaniu jednej pszczelej rodziny-rekordzistki, czy jednej rodziny odpornej na daną chorobę, ale na podniesieniu średnich wartości pasieki czy nawet kraju.

Hodowla zajmuje się takim przekształcaniem informacji genetycznej, aby zwierzęta (pszczoły) były jak najbardziej użyteczne dla człowieka. Zatem działania hodowców polegają na ingerencji w replikację.

Dopuszczając do rozmnażania tylko wybrane osobniki lub używając do inseminacji tylko określonego nasienia hodowcy bowiem decydują jaka informacja będzie przekazana następnym pokoleniom, a jaka nie. Wracając do naszych porównań, używają oni do kopiowania tylko wybrane woluminy z całego księgozbioru, a tym samym z czasem zmieniają jego charakter.

Hodowcy wybierają zatem pszczoły, które mają pożądane w ich mniemaniu geny (np. warunkujące łagodność i niską rojliwość), a eliminują niepożądane. Nie jest to jednak takie proste. Oto wybierając matkę z cennymi cechami postępujemy tak jak ktoś, kto kupuje płytę z ulubionymi utworami.

Oczywiście znajdą się tam też utwory, które mu się nie podobają. Co więcej tak jak sprytny producent, który na płycie obok przebojów umieszcza gorsze kawałki, tak i natura sprawia, że z korzystnymi cechami są powiązane niekorzystne. Mówimy wtedy o ujemnej korelacji genetycznej.

Na przykład pszczoły o dobrej dynamice rozwoju bywają rojliwe. Czyli tak naprawdę nie ma najlepszych matek. Wszystkie są pewną sumą wad i zalet. Jak już wspomniano replikacja jest to przekazywanie informacji (genów)z pokolenia na pokolenie.

Gdyby przyjąć, że ojciec i matka to dwie płyty, każda z lepszymi i gorszymi utworami (genami na lepsze i gorsze cechy), to ich potomek jest płytą, skomponowaną z połowy utworów płyty-ojca i połowy płyty-matki. O wyborze utworów decyduje jednak przypadek.

Tak więc siostry, mimo że po tych samych rodzicach, mogą być bardzo różne, gdyż do nagrania każdej z nich zostały użyte różne utwory, choć z tych samych płyt rodzicielskich (różne geny). Z tej przyczyny nikt nie może gwarantować, że potomstwo pochodzące od matek o określonych cechach będzie miało takie same cechy.

żródło to https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/45-pasieka-6-2008/443-wybrane-zagadnienia-z-genetyki-i-hodowli-pszczo

U samic (matek) zestaw 32 chromosomów (16 par) daje gamety zawierające po 16 chromosomy. Ilość różnorodnych genetycznie gamet to 216 = 65 536. Otrzymany wynik to blisko 65,5 tysiąca różnych zestawów chromosomów w gametach, czyli tyleż różnych gamet. Innymi słowy jedna matka może wyprodukować 65,5 tysiąca odmiennych genetycznie trutni i tyle samo różnorodnych młodych matek.

U samic (matek) Zestaw 32 chromosomów (16 par) daje gamety zawierające po 16 chromosomy. Ilość różnorodnych genetycznie gamet to 216 = 65 536. Otrzymany wynik to blisko 65,5 tysiąca różnych zestawów chromosomów w gametach, czyli tyleż różnych gamet. Innymi słowy jedna matka może wyprodukować 65,5 tysiąca odmiennych genetycznie trutni i tyle samoróżnorodnych młodych matek Zmienność ta w rzeczywistości będzie jeszcze większa dochodząc do astronomicznych wielkości, jeśli weźmie się pod uwagę wcześniejsze częste zjawisko crossing-over zachodzące jednocześnie w wielu miejscach. Zakładając że pszczoła ma 10 tysięcy genów i crossing-over zachodzi między nimi wszystkimi to ilość możliwych kombinacji genetycznych wynosi 210000 ≈∞

U samców (trutni) nie ma niezależnej segregacji chromosomów ani crossing-over czyli wszystkie jego plemniki mają identyczny skład genetyczny.

Zakładając że pszczoła ma 10 tysięcy genów i crossing-over zachodzi między nimi wszystkimi to ilość możliwych kombinacji genetycznych wynosi 210000 ≈∞ Ale jeśli jest heterozygotyczna! Natomiast jeśli jest z chowu wsobnego czyli dalece homozygotyczna to rekombinacje nic nie zmieniają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *